CÔNG TY CỔ PHẦN FSC MARKETS

Giới thiệu:

FSC Markets là một công ty môi giới về phái sinh hàng hóa có giấy phép kinh doanh số MG09. FSC Markets hiện hoạt động với tư cách là thành viên môi giới chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) từ ngày 16/08/2022.

Công ty chỉ hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh hàng hóa gồm môi giới phái sinh hàng hóa. Với phương châm “ĐẶT KHÁCH HÀNG LÀM NỀN TẢNG VÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO SỰ PHÁT TRIỂN” . FSC Markets không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và cung cấp những dịch vụ tốt nhất và nhanh nhất đến tay quý khách hàng, thông tin rõ ràng và hỗ trợ kịp lúc trong mọi giao dịch

 Mục tiêu:

  • Tham gia trở thành viên môi giới năng động của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam nhằm khai thác tiềm năng và mở rộng.
  • Thúc đẩy sự phát triển của thị trường giao dịch hàng hóa để đa dạng hóa kênh đầu tư cho các nhà đầu tư cả chuyên nghiệp và nghiệp dư. Góp phần đa dạng hóa sản phẩm đầu tư của thị trường tài chính Việt Nam.
  • Phấn đấu lọt vào TOP 10 Công ty xét về thị phần giao dịch hàng hóa của MXV, cụ thể : Đạt 1% thị phần của MXV vào năm 2022 và 3% thị phần của MXV trong năm 2023.

Sứ mệnh và tầm nhìn:

  • Cùng MXV phát triển thị trường tài chính nói chung và thị trường giao dịch hàng hóa nói riêng.
  • Đóng góp đáng kể vào việc phổ biến hóa các sản phẩm đầu tư hàng hóa với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  • Gia tăng hiệu quả đầu tư vào thị trường hàng hóa của các nhà đầu tư thông qua việc cung cấp các dịch vụ chọn lọc và nền tảng công nghệ vượt trội.

Chìa khóa thành công:

FSC Markets đặt nền tảng thành công dựa trên các tiêu chí sau

  • Uy tín : luôn minh bạch trong kinh doanh đối với nhà đầu tư, cổ đông, đối tác và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
  • Cạnh tranh công bằng : nâng cao dịch vụ, công nghệ, chất lượng nhân sự để cung cấp cho khách hàng trãi nghiệm tốt nhất.